Bomstasjoner  
Full pris
Forskudd 30% kr 602,00
Forskudd 40% kr 2322,00
Forskudd 50% kr 3870,00
Vossapakko Nye takster 01.07.17
E16 Bolstad og rv.13 Svelgane 47,00 32,90 (-30%)28,20 (-40%)23,50 (-50%)
Bomstasjoner  
Full pris
Forskudd 30% kr 1204,00
Forskudd 40% kr 4644,00
Forskudd 50% kr 7740,00
Vossapakko Nye takster 01.07.17
E16 Bolstad og rv.13 Svelgane 94,00 65,80 (-30%)56,40 (-40%)47,00 (-50%)